Yleishyödylliset investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen

Investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen tavoittelevat ilmastoneutraaliutta.  Näillä investoinneilla luodaan ja parannetaan maaseudun energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta. Investoinnit voivat olla uusiutuvia energialähteitä ja niiden käyttöä lisääviä investointeja sekä energiatehokkuutta ja energian säästöä lisääviä investointeja.

Tuen osuus hyväksytyistä kustannuksista voi olla korkeintaan 80 prosenttia hyväksytyistä, kohtuullisista kustannuksista. Tukea voi saada julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

Yleishyödylliset investoinnit luonnonvarojen kestävään hoitoon

Investoinnit luonnonvarojen kestävään hoitoon edistävät ja parantavat vesiensuojelun tilannetta. Investoinneilla voi vahvistaa yhteistyötä ja verkostoitumista ja kehittää uusia menetelmiä, työkaluja ja toimintatapoja pienten vesialueiden, rakennettujen vesiensuojelukosteikkojen ja muiden alueiden ja maaperän hoidossa ja kunnostamisessa.

Tuen osuus hyväksytyistä kustannuksista voi olla korkeintaan 80 prosenttia hyväksytyistä, kohtuullisista kustannuksista. Tukea voi saada julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

 

Yleishyödylliset investoinnit luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Investoinnit luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi parantavat maaseudun maisemanhoitoa, kylämaisemien ja luonnon monimuotoisuutta sekä ekosysteemipalveluja.
Tuettavat kohteet lisäävät maaseutualueen vetovoimaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Tuen osuus hyväksytyistä kustannuksista voi olla korkeintaan 80 prosenttia hyväksytyistä, kohtuullisista kustannuksista. Tukea voi saada julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

Kehittämishankkeiden haku alkaa vuoden 2023 aikana

Tiedotamme näillä sivuilla, kun rahoitusta kehittämishankkeisiin voi taas hakea.

Toimi näin:

 1. 1
  Ota ensin yhteyttä ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään ja esitä ideasi.

  ELY-keskuksen ja Leader-ryhmän asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä. Keskustele ennen hakemuksen tekemistä ELY-keskuksen tai Leader-ryhmän kanssa, mistä toimenpiteestä hankkeesi voitaisiin rahoittaa. Tarvitset tätä tietoa hakemuksen laatimista varten.

  Sovi ennen hakemuksen laatimista hankkeelle tulevasta muusta rahoituksesta ja varaa omarahoitusosuus. Varaa hankkeelle myös riittävästi osaavia toteuttajia.

 2. 2
  Tee hakemuksesi sähköisesti Hyrrä-palvelussa.

  Hyvällä hankehakemuksella on seuraavia ominaisuuksia:

  • Perustele, miksi hankkeelle on tarvetta.
  • Määrittele tavoitteet ja toimenpiteet selkeästi ja tarkasti.
  • Määrittele ja rajaa hankkeen kohderyhmä.
  • Mahdolliset kumppanit ovat sitoutuneet mukaan hankkeen toteuttamiseen.
  • Laadi hankkeelle kustannusarvio, joka on perusteltu ja kohtuullinen
  • Laadi suunnitelma toiminnan jatkumisesta ja vakiinnuttamisesta sekä siitä, miten hankkeen tulokset levitetään.
 3. 3
  Saat ilmoituksen, kun hakemuksesi on tullut vireille.

  Hankkeen kustannukset ovat tukikelpoisia vireilletulon jälkeen. Hankkeesi rahoitus varmistuu kuitenkin vasta, kun saat päätöksen – siihen saakka toteutat hanketta omalla riskilläsi.