Luonnonhaittakorvaukset

Luonnonhaittakorvaukset turvaavat viljelyn pohjoisesta sijainnista johtuvista ilmasto-olosuhteista huolimatta.

Luonnonhaittakorvaukset

Luonnonhaittakorvauksien tavoitteena on turvata maataloustuotannon jatkuminen pohjoisesta sijainnista aiheutuvista epäsuotuisista ilmasto-oloista huolimatta ja estää maatalousmaan hylkääminen viljelykäytöstä maksamalla korvausta näissä oloissa toimiville viljelijöille.

Ympäristötavoitteeseen luonnonhaittakorvaukset vaikuttavat ylläpitämällä maaseutumaiseman avoimena ja hoidettuna sekä maatalousluonnon monimuotoisuuteen pysyvillä nurmilla.