Neuvonta

Neuvonta

Neuvontapalvelut kattavat taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset seikat sekä välittävät uutta tietoa tutkimukselta ja innovaatioilta. Neuvontapalvelut ovat tärkeässä roolissa maatalouden ja maaseudun tieto- ja innovointijärjestelmän toteutumiseksi.

Ruokavirasto valitsee neuvojat toimeenpanosta annetun kansallisen lain ja alemman asteisten säädösten mukaisesti. Neuvojat valitaan neuvonnan aihealueisiin pohjautuviin neuvontaosioihin. Neuvojat sitoutuvat hakemusta jättäessään antamaan toimenpiteen mukaista laadukasta, neuvottavan tarpeista lähtevää neuvontaa, kieltäytymään eturistiriitaa sisältävistä neuvontatapahtumista, käsittelemään neuvonnassa saamaansa tietoa luottamuksellisesti ja huolehtimaan asiantuntemuksensa ylläpitämisestä.

Neuvontajärjestelmään hyväksymisen edellytyksenä on, että neuvojalla on tehtävänsä laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus. Valintakriteereinä ovat vähintään toisen asteen tutkinto sekä soveltuva neuvontakokemus, arvonlisävelvollisuus (organisaatio tai neuvoja) ja sitoutuminen sovittuun neuvonnan korvaukseen. Kaikki valintakriteerit on täytettävä. Neuvojilta edellytetään ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämistä sekä moitteetonta toimintaa.