Kommer AgriHubi längre än halvvägs i sitt uppdrag – skulle vi ha något att lära av Danmark?

22.03.2022 11:10
I sin rapport från 2019 konstaterade utredningsman Reijo Karhinen redan behovet av att inrätta ett kompetens- och servicecenter för jordbruket i Finland, som skulle samla jordbruksforskning, utveckling och rådgivningstjänster. I sin blogg håller SLC:s ombudsman Rikard Korkman helt med om att det finns ett mycket stort behov av detta. Dessa funktioner är fortfarande alldeles för utspridda och åtskilda från varandra i Finland för att tillgodose jordbrukarnas behov att utveckla jordbrukets verksamhet och konkurrenskraft så effektivt som möjligt. Mitt i jordbrukets allvarliga kostnads- och lönsamhetskris kommer AgriHubi att ha tillräckligt med utmaningar. Men har vi något att lära av danskarnas framgångsfaktorer, där kärnan är en stark andelsverksamhet samt satsningar på utbildning, innovation och informationsutbyte?

Muita blogeja

Blog

Kvinnor och jämställdhet på landsbygden – en fråga på uppgång i den nya CAP-perioden

Blog

Skaftung är årets by 2022 i Österbotten

maaseutu.fi-logo

Maaseudun kasvua ja hyvinvointia tuetaan, jotta koko Suomi voisi hyvin. Tarjolla on rahoitusta ja ratkaisuja juuri sinulle, olit sitten yrittäjä, tilallinen tai asukas, joka haluaa tehdä kotipaikkakunnastaan entistä viihtyisämmin. Tarinat eri puolilta Suomea kertovat, mikä kaikki on mahdollista - jotta voisimme hyvin. Tarkempaa tietoa maaseutuohjelmasta löydät Maaseutuverkosto-osiosta