Vesienhallinnan kehittäminen valuma-alueella maa- ja metsätalouden yhteistyöllä, tuloswebinaari

Salinjoen valuma-alueen vesienhallinnan kehittäminen -hankkeen tuloswebinaari

Webinaarissa jaetaan kokemuksia ja oppeja maa- ja metsätalouden valuma-aluelähtöistä vesienhallintaa ja vesiensuojelua edistävien kunnostustoimenpiteiden suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta turve- ja mineraalimaapohjaisilla pelto- ja metsäalueella.

Seurannasta esitetään tuloksia valuma-alueen monimuotoisuudesta, jota kartoitettiin toteuttamalla mm. pölyttäjä- ja lintulaskentoja, vedenlaadun ja peltolohkojen kosteusolosuhteiden muutoksista ennen ja jälkeen kunnostustoimenpiteitä. Valuma-alueen ravinne- ja kiintoainekuormitusta käsitellään jatkuvatoimisten mittausten ja Vemala-mallinnuksen kautta.

Asiantuntijoiden ja maanomistajan näkökulmia tuodaan esille mm. valuma-aluekunnostuksen käynnistämisessä, ojitusyhteisöjen aktivoinnissa, urakan suunnittelussa ja toteutuksessa, turvepeltojen kasvukunnon ylläpitämisessä. Lopuksi luodaan katsaus tulevaisuuden näkymiin valuma-aluetasoisissa kunnostuksissa.

Lisää tapahtumia

Tapahtuma

Maalle asumaan – uusia asukkaita kuntiin ja kyliin – webinaari 12.4.2023

Tapahtuma

Tukea yrityksen tuotekehitykseen -webinaari

Tapahtuma

Nuoriso Leader -verkostokahvit

maaseutu.fi-logo

EU:n maaseuturahoituksella tuetaan maataloutta ja maaseutua, jotta koko Suomi voisi hyvin. Tältä sivustolta löydät tietoa siitä, miten tämä vaikuttaa juuri sinuun – olitpa sitten viljelijä, maaseudulla toimiva yrittäjä, maaseudun asukas tai kehittäjä.