Kuva, jossa nainen ja lehmä talvisessa maisemassa.

Neuvonta mahdollisti tilan laajentamisen

Veijolan tila Hyrynsalmelta luottaa lypsykarjatilan kehittämisessä asiantuntijoihin. Maitomäärä on kasvanut moninkertaiseksi ja työtaakka helpottunut.

Veijolan pihapiirissa komeilee viime syksynä valmistunut uusi pihattonavetta. Rakennushankkeen toteutuminen on viiden vuoden määrätietoisen kehittämisen ilmentymä. ”Kun tilan yrittäjävastuu siirtyi vuonna 2015 minulle, niin siitä lähtien on tilamme mennyt käsikynkkää eri asiantuntijatahojen kanssa. Tilan heikko lähtötilanne on vaatinut pureutumista ihan sieltä ruohonjuuritason perusasioista lähtien. Kaikkia aikansa eläneitä vanhoja juttuja on karisteltu pois,” Martta Heikkinen kertoo.

Veijolan tilalla ammuu reilut sata lypsylehmää ja nuorta karjaa on noin puolet tuosta. Heikkisen mukaan vanhassa navetassa ruokitaan juotolta vieroitetut vasikat niille sopivalla eväällä sekä umpeen laitetut lehmät lepokauteen sopivalla ruokinnalla. Ulkopihatossa kasvaa nuoria hiehoja ja tiineitä hiehoja sekä siellä käyvät myös välillä jaloittelemassa tiineet lehmät. Kaaripressuhalli ja kolme muuta rakennusta toimii ulkoeläinten makuusuojana.

Apua tilan kehittämiseen Martta Heikkinen on saanut muun muassa ProAgrian neuvojilta sekä terveyshuoltoeläinlääkäri Reetta Lehtiseltä. ”Terveydenhuoltokäynneillä olemme yhdessä eläinlääkärin kanssa käyty läpi tilan kehityskohteita ja saatu eläinten hoitotyötä helpottavia käytännön neuvoja. Erityisesti tuossa vanhassa navetassa oli paljon kehitettävää vasikoiden pitopaikkojen suhteen. Yhdessä miettien monimutkaisesta on saatu yksinkertaista ja siten työn kuormitusta huomattavasti kevennettyä.” Martta Heikkinen pitää tärkeänä, että toimenpiteitä on myös arvioitu. ”Olemme myös käyneet läpi asioita, missä kuluneen vuoden osalta olemme onnistuneet sekä niitä asioita, joissa on vielä varaa parantaa.”

Iso askel tilan kehittämiselle on Heikkisen mielestä ollut eläinten ulkoilutus ja osin ulkona pitäminen ympäri vuoden. ”Vanhemman polven ihmiset ovat kauhistelleet tämmöistä järjestelyä ja kyselleet, etteikö ne palellu sinne. Eivät palellu, vaan erinomaisesti ovat pärjänneet, kun on ollut ruokaa, lämmintä vettä ja suojaa tuulelta sekä kuivitettu makuualusta. Ulkoilutus mahdollisti lypsypaikkojen lisäämisen navetassa ja yhdessä keskituotoksen nousun kanssa tämä järjestely mahdollisti maitomäärän kolminkertaistamisen samoista seinistä entiseen verrattuna.” Martta Heikkinen on saanut nuoren viljelijän aloitustukea sekä investointirahoitusta uuden pihattonavetan rakentamiseen.

Osaamisen hyödyntäminen on Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmän tuen ansiosta edullista. ”Sitä voi joskus sokeutua omalle tekemiselle ja kangistua kaavoihinsa niin joku ulkopuolinen on toisinaan paikallaan avaamaan silmät, että asian voi tehdä ehkä eri lailla fiksumminkin. Yksin ei tarvitse ihan kaikessa maatiloillakaan pärjätä ja henkinen taakka pienenee kummasti, kun vaikkapa osan paperipinosta vie jonkun toisen ammattilaisen hoidettavaksi. Hyvät neuvot ja sivustatuki tuossa paperisodassa ja muussakin on ainakin meidän tilallamme ollut tärkeä.”

Juttu on julkaistu Kainuun ELY-keskuksen Vekkari-lehdessä 2021.

Lisää tarinoita

maaseutu.fi-logo

EU:n maaseuturahoituksella tuetaan maataloutta ja maaseutua, jotta koko Suomi voisi hyvin. Tältä sivustolta löydät tietoa siitä, miten tämä vaikuttaa juuri sinuun – olitpa sitten viljelijä, maaseudulla toimiva yrittäjä, maaseudun asukas tai kehittäjä.