Ei-tuotannolliset investoinnit

Ei-tuotannollisten investointien tukea voi saada vuodesta 2023 lähtien kosteikkoinvestointeihin, jotka parantavat luonnon monimuotoisuutta ja torjuvat ilmastonmuutosta. Ei-tuotannollisten investointien avulla voidaan myös ennallistaa turvepeltoja kosteikoiksi tai suonkaltaisiksi alueiksi.

Ei-tuotannollisten investointien tuen haku alkaa vuonna 2023

Tiedotamme myöhemmin vuoden 2023 hakujen avautumisesta.