Kun olet saanut rahoitusta

Muista lukea saamasi päätös – se sisältää sinulle tärkeää tietoa

Kun olet saanut rahoituspäätöksen, noudata päätöksessä mainittuja ehtoja ja määräaikoja toteuttaessasi hanketta. Ota matalalla kynnyksellä yhteyttä rahoittajaan, jos hankesuunnitelmissasi tapahtuu muutoksia.

Näiltä sivuilta löydät vuosina 2014–22 rahoituksen saaneita hankkeita koskevan viestintäohjeistuksen. Sivuille täydennetään rahoituskautta 2023–27 koskevaa materiaalia vuoden 2023 aikana.

Voit aloittaa hankkeen toteuttamisen, kun olet saanut ilmoituksen, että hakemuksesi on tullut vireille. Toteutat hanketta omalla riskilläsi siihen saakka, kunnes saat rahoituspäätöksen. Jos sinulle myönnetään rahoitus, ovat hankkeesi kustannukset tukikelpoisia hakemuksen vireilletulosta lähtien.

Kun saat päätöksen rahoituksesta, perehdy päätökseen huolellisesti ja kysy tarvittaessa rahoittajalta lisätietoja.

Jos hankkeeseen tulee muutoksia, keskustele niistä rahoittajan kanssa.

Jos muutos on merkittävä, tee siitä muutoshakemus. Kun muutoshakemuksesi on tullut vireille, kustannuksia voi syntyä muutoksen osalta omalla riskilläsi. Muutos tulee kuitenkin voimaan vasta, kun olet saanut muutospäätöksen ELY-keskuksesta. Eli vasta muutospäätöksen saatuasi on varmaa, että muuttuneet kustannukset ovat tukikelpoisia.

Rahoittaja edellyttää, että kerrot saamastasi tuesta viestintäohjeen mukaisesti esimerkiksi hankkeen mahdollisilla verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavilla ja muussa viestintämateriaalissa. Tärkeintä on, että EU:n rooli rahoittajana käy ilmi. Lisäksi tietyn kokoisissa hankkeissa edellytetään, että viestit hankkeen rahoituksesta tiedotuskyltillä tai -julisteella. Saat kyltin tai julisteen ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä. Kysy lisätietoja ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä.

Raportoi rahoittajalle hankkeen toimenpiteiden toteutumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Tee loppuraporttiin yhteenveto koko hankkeen toiminnasta ja tuloksista sekä arvioi hankkeen tavoitteiden toteutumista. Arvioi lisäksi hankkeen onnistumista ja kerro, kuinka hankkeessa kehitetty toiminta jatkuu hankkeen jälkeen. Kuvaa raportissa rehellisesti hankkeen toteutuksessa kohdatut ongelmat ja tuo esille kehittämisehdotukset.

Hankerekisterissä voit selailla tietoja rahoitetuista kehittämishankkeista. Tiedot hankerekisteriin tulevat Ruokaviraston hallinnoimasta tietojärjestelmästä ja päivittyvät kerran vuorokaudessa. Jos olet hankevetäjä, voit päivittää ja täydentää oman hankkeesi tietoja rekisteriin.