Maatalouden yhteistyöhankkeet

Maatilojen yhteistyöhankkeet

Maatilojen yhteistyöhankkeessa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia ja tuotetaan innovaatioista uusia käytäntöjä, tuotteita ja palveluja. Hankkeessa lisätään yhteistyötä ja kehitetään uusia ratkaisuja. Hankkeen tavoitteena on parantaa maatalouden tuottavuutta ja kustannustehokkuutta.

Tukea voi saada korkeintaan 100 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden hankkeet

Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden hankkeet (European innovation partnership, EIP) ovat osa järjestelmää, jossa rahoitetaan innovaatioryhmien toimintaa. EIP-ryhmä ratkaisee etukäteen tunnistetun, alkutuottajien tarpeisiin liittyvän ongelman ja julkaisee syntyneen innovaation tai tuloksen.

Hanke voi olla alueellinen, valtakunnallinen tai kansainvälinen. EIP-ryhmät toimivat kiinteässä yhteistyössä myös muun muassa neuvojien ja kansallisen AgriHubi-verkoston kanssa, jotta uuden tiedon ja innovaatioiden leviämistä ja soveltamista voidaan nopeuttaa.

Tukea voi saada julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten pk-yritys, tutkimusyksikkö, kehittämisorganisaatio, säätiö, oppilaitos, kunta, yhdistys tai luonnollinen henkilö (maatalousyrittäjä, jolla on Y-tunnus). Tukea voi saada korkeintaan 100 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Laatujärjestelmien ja tuottajaorganisaatioiden kehittäminen

Laatujärjestelmien edistäminen yhteistyöhankkeella

Hankkeella edistetään maatalousyrittäjien ja muiden ruoka-alan toimijoiden liittymistä erilaisiin laatujärjestelmiin, esimerkiksi luomuun, nimisuojajärjestelmään tai Sikavaan.
Tukea voi saada korkeintaan 70 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Tuottajaorganisaatioiden edistäminen yhteistyöhankkeella

Hankkeella edistetään uusien tuottajaorganisaatioiden syntymistä. Hanke voi olla alueellinen tai valtakunnallinen.

Tukea tuottajaorganisaatioiden kokoamiseen ja toiminnan aktivointiin liittyviin kustannuksiin voi saada korkeintaan 100 % hyväksyttävistä kustannuksista. Tuki voi olla tuottajaryhmien, tuottajaorganisaatioiden tai toimialakohtaisten organisaatioiden perustamisen osalta 10 % vuotuisesta kaupan pidetystä tuotannosta ja enimmillään 100 000 euroa vuotta kohti.

Jos hankkeen tuloksena päätetään hakea tuottajaorganisaatioksi hyväksymistä, sitä haetaan Ruokavirastosta.

 

Kehittämishankkeiden haku alkaa vuoden 2023 aikana

Tiedotamme näillä sivuilla, kun rahoitusta kehittämishankkeisiin voi taas hakea.

Toimi näin:

 1. 1
  Ota ensin yhteyttä ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään ja esitä ideasi.

  ELY-keskuksen ja Leader-ryhmän asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä.

 2. 2
  Sovi ennen hakemuksen laatimista hankkeelle tulevasta muusta rahoituksesta ja varaa omarahoitusosuus.

  Varaa hankkeelle myös riittävästi osaavia toteuttajia.

 3. 3
  Tee hakemuksesi sähköisesti Hyrrä-palvelussa.
 4. 4
  Kun saat ilmoituksen vireilletulosta, voit aloittaa hankkeen toteuttamisen.

  Hankkeen kustannukset ovat tukikelpoisia vireilletulon jälkeen. Hankkeesi rahoitus varmistuu kuitenkin vasta, kun saat päätöksen – siihen saakka toteutat hanketta omalla riskilläsi.

 5. 5
  Kun saat päätöksen, tiedät, onko hankkeesi saanut rahoitusta vai ei.

  Lue päätös huolellisesti – se sisältää tärkeää tietoa.