Valtakunnalliset hankkeet

Jotkut teemat nousevat niin tärkeiksi, että niitä kannattaa edistää valtakunnallisesti. Valtakunnallisia hankkeita haetaan teemoittain noin kerran vuodessa.

Rahoituskauden aikana avataan hakuja, jotka keskittyvät teemoihin, joita kulloinkin halutaan vahvistaa, ja joihin rahoitusta halutaan suunnata. Ideahaut valituista teemoista julkaistaan yleensä kerran vuodessa.

Valtakunnallisten hankkeiden tulokset ovat hyödynnettävissä koko maassa, ei ainoastaan paikallisesti. Tähän mennessä rahoituksella on muun muassa tuotu pelillistämisen keinoja luontomatkailuun ja vauhditettu matkailualan kansainvälistymistä, terävöitetty arktisen elintarviketuotannon vientivaltteja ja kasvatettu maatilojen ilmastoviisautta.

Lisätietoja Hämeen ELY-keskuksesta:
asiantuntija Lassi Hurskainen, 0295 025 046 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, 0295 025 065, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Valtakunnallisten hankkeiden haku alkaa vuoden 2023 aikana

Tiedotamme näillä sivuilla, kun valtakunnallisten hankkeiden haku alkaa.