Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioiden tuki

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot ovat tuottajien muodostamia yhteenliittymiä, joiden tavoitteena on vahvistaa tuottajien asemaa markkinoilla. Niiden päätehtävä on omien jäsenten tuotteiden myyminen markkinoille ja ne myös auttavat jäseniään tuotannon suunnittelussa ja viljelymenetelmien kehittämisessä.

Tuottajaorganisaatioiden toimintaa kehittäville toimintaohjelmille maksetaan EU:n tukea. Tukea saadakseen tuottajaorganisaation ja sen toimintaohjelman on oltava Ruokaviraston hyväksymä.