CAP-suunnitelma

Jokainen EU:n jäsenmaa on laatinut vuosille 2023-2027 suunnitelman, jolla yhteistä maatalouspolitiikkaa toteutetaan. Tältä sivulta löydät tietoa Suomen CAP-suunnitelmasta.

Suomen CAP-suunnitelma

Jokainen EU:n jäsenmaa on laatinut vuosille 2023-2027 CAP-suunnitelman, jolla yhteistä maatalouspolitiikkaa toteutetaan.

CAP-suunnitelmassa keskeisiä ovat tulokset ja niiden osoittaminen. Lue lisää CAP-suunnitelman tavoitteista täältä.

CAP-suunnitelman eri osiot

1. Strategialausuma

2. Tarveanalyysi, tavoitesuunnitelma ja taustamittarit

3. Strategian johdonmukaisuus ja täydentävyys

4. Useille toimenpiteille yhteiset asiat

5. Toimenpiteet

6. Rahoitussuunnitelma

7. Hallinnointi

8. Maatalouden ja maaseudun tieto- ja innovaatiojärjestelmä (ns. AKIS) sekä digitalisaatio