Investointihankkeet – palvelut ja puitteet kuntoon

Uusi liikuntapaikka kylälle?
Kylätalon esteettömyys kuntoon?
Uudet opasteet luontoreitistölle?
Yhteinen uimaranta viihtyisämmäksi?
Kylälle nopeammat nettiyhteydet?

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä kohteista, joita voidaan rahoittaa maaseudun kehittämisvaroista. Varoilla on tuettu muun muassa urheiluhallien, ulkoliikuntapaikkojen, leikkikenttien, kylätalojen, kyläverkkojen, reitistöjen ja laavujen rakentamista ja kunnostamista. Tärkeää on, että rahoitettava kohde tulee yleiseen ja yhteiseen käyttöön.

Voit saada rahoitusta myös energiatehokkuutta, energian säästöä ja uusiutuvaa energiaa lisääviin investointeihin, vesistöjen tilaa parantaviin investointeihin ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin investointeihin.Vesihuoltoinvestointeina rahoitetaan pienimuotoisia vesihuollon digitalisaatiota, energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta parantavia investointeja.

Tuen osuus hyväksytyistä kustannuksista voi olla korkeintaan 65100 prosenttia hyväksytyistä, kohtuullisista kustannuksista. Tuen osuus riippuu tuettavasta kohteesta.

Tukea voi hakea julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten kyläyhdistys, urheilu- tai liikuntaseura, kunta tai osuuskunta.

Kehittämishankkeiden haku alkaa vuoden 2023 aikana

Tiedotamme näillä sivuilla, kun rahoitusta kehittämishankkeisiin voi taas hakea.

Toimi näin:

 1. 1
  Ota ensin yhteyttä ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään ja esitä ideasi.

  ELY-keskuksen ja Leader-ryhmän asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä. Keskustele ennen hakemuksen tekemistä ELY-keskuksen tai Leader-ryhmän kanssa, mistä toimenpiteestä hankkeesi voitaisiin rahoittaa. Tarvitset tätä tietoa hakemuksen laatimista varten.

  Sovi ennen hakemuksen laatimista hankkeelle tulevasta muusta rahoituksesta ja varaa omarahoitusosuus. Varaa hankkeelle myös riittävästi osaavia toteuttajia.

  Jos suunnittelet laajakaistayhteyksien rakentamista, ota yhteyttä ELY-keskukseen.

 2. 2
  Tee hakemuksesi sähköisesti Hyrrä-palvelussa.

  Hyvällä hankehakemuksella on seuraavia ominaisuuksia:

  • Perustele, miksi hankkeelle on tarvetta.
  • Määrittele tavoitteet ja toimenpiteet selkeästi ja tarkasti.
  • Määrittele ja rajaa hankkeen kohderyhmä.
  • Mahdolliset kumppanit ovat sitoutuneet mukaan hankkeen toteuttamiseen.
  • Laadi hankkeelle kustannusarvio, joka on perusteltu ja kohtuullinen
  • Laadi suunnitelma toiminnan jatkumisesta ja vakiinnuttamisesta sekä siitä, miten hankkeen tulokset levitetään.

   

 3. 3
  Hankkeen kustannukset ovat tukikelpoisia vireilletulon jälkeen.

  Saat ilmoituksen, kun hakemuksesi on tullut vireille. Hankkeesi rahoitus varmistuu kuitenkin vasta, kun saat päätöksen – siihen saakka toteutat hanketta omalla riskilläsi.