Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutushankkeet

Koulutushankkeiden kohderyhmänä ovat maaseudun yrittäjät ja yhteisöt sekä viljelijät. Koulutushanke voi tarkoittaa ryhmäkoulutusta, täsmäkoulutusta tai laajempaa koulutuskokonaisuutta. Hankkeessa voidaan järjestää ammatillista koulutusta ja taitojen hankkimista, mukaan lukien koulutuskurssit, työpajat ja valmennus.

Koulutushankkeiden aiheina voivat olla:

 • Ilmasto- ja ympäristöasiat
 • Digitalisaatio
 • Energiantuotanto ja käyttö sekä energiansäästö
 • Uusin tutkimustieto.

Tukea koulutushankkeeseen voi saada julkis- tai yksityisoikeudellinen koulutusta tarjoava yhteisö, jolla on asianmukaiset valmiudet eli pätevä henkilöstö.

Maa- ja metsätaloustoimijoille suunnattuun koulutukseen voi saada tukea 50100 % hyväksyttävistä kustannuksista.
Muille maaseutuyrittäjille suunnattuun koulutukseen voi saada tukea 50–70 % hyväksyttävistä kustannuksista.
Koulutukseen, joka ei kohdistu tietylle toimialalle tai toimijajoukolle, voi saada tukea 50–100 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Tiedonvälityshankkeet

Siinä missä koulutushankkeen kohderyhmä on rajattu koulutuksen osallistujiin, tiedonvälityshankkeet tavoittelevat koulutushankkeita laajempia yleisöjä. Tiedonvälityshankkeet välittävät uusinta tietoa muita menetelmiä kuin koulutusta käyttäen. Tiedonvälityshankkeessa voidaan laatia tai päivittää maaseudun palvelujen esiselvityksiä, toteutettavuustutkimuksia ja luontoarvoiltaan tärkeiden alueiden suojelu-, hoito- ja käyttösuunnitelmia.

Tiedonvälityshankkeiden aiheina voivat olla:

 • ilmasto- ja ympäristöasiat, kuten ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen
 • digitalisaation hyödyntäminen
 • uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö sekä energiansäästön mahdollisuudet
 • kiertotalous
 • kestävä tuotanto ja toiminta
 • EU:n laatujärjestelmät
 • vesienhoito
 • luonnon monimuotoisuus ja geneettinen monimuotoisuus
 • uudet ratkaisut ja toimintamallit (esim. tuottajaorganisaatiot).

Tukea tiedonvälityshankkeeseen voi saada julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö. Tiedonvälityshankkeeseen voi saada tukea korkeintaan 100 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.

 

Kehittämishankkeiden haku alkaa vuoden 2023 aikana

Tiedotamme näillä sivuilla, kun rahoitusta kehittämishankkeisiin voi taas hakea.

Toimi näin:

 1. 1
  Ota ensin yhteyttä ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään ja esitä ideasi.

  ELY-keskuksen ja Leader-ryhmän asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä.

 2. 2
  Sovi ennen hakemuksen laatimista hankkeelle tulevasta muusta rahoituksesta ja varaa omarahoitusosuus.

  Varaa hankkeelle myös riittävästi osaavia toteuttajia.

 3. 3
  Tee hakemuksesi sähköisesti Hyrrä-palvelussa.
 4. 4
  Kun saat ilmoituksen vireilletulosta, voit aloittaa hankkeen toteuttamisen.

  Hankkeen kustannukset ovat tukikelpoisia vireilletulon jälkeen. Hankkeesi rahoitus varmistuu kuitenkin vasta, kun saat päätöksen – siihen saakka toteutat hanketta omalla riskilläsi.

 5. 5
  Kun saat päätöksen, tiedät, onko hankkeesi saanut rahoitusta vai ei.

  Lue päätös huolellisesti – se sisältää tärkeää tietoa.