Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi ja ylläpitäjä

Rekisterin nimi: EU:n maaseutupolitiikan verkkosivusto

Verkkosivustomme osoite on: maaseutu.fi

Rekisterinpitäjä: Ruokavirasto
Osoite: PL 100, 00027 Ruokavirasto (Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki)
Puhelin: 029 530 0400 (vaihde)
Faksi: 029 530 0444 (kirjaamo)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Teemu Hauhia / Maaseudun kehittämisosasto, maaseutuverkostoyksikkö
Osoite: PL 100, 00027 Ruokavirasto (Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki)
Puhelin:
029 530 0400
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Hanna Westinen / Asiantuntijapalvelut
Osoite: PL 100, 00027 Ruokavirasto (Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki)
Puhelin: 029 530 0400
Sähköposti: tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Maaseutu.fi-sivusto kokoaa yhteen EU:n maaseutupolitiikkaan liittyvän tiedon. Verkkosivustolla on tietoa maaseutupolitiikasta ja sen toimenpiteistä, tavoitteista ja yksityiskohdista. Sivustolta löytyy myös tietoa rahoituksen hakemisesta sekä tarinoita rahoitetuista kohteista. Sivustolta löytyy myös alueelliset sivut, jotka kokoavat yhteen kunkin alueen ajankohtaiset asiat, tapahtumat, tarinat.

Sivusto sisältää ylläpitäjien henkilötietoja (käyttäjätunnus, nimi ja sähköposti) sekä kaikille julkisesti jaossa olevia yhteystietoja (nimi, puhelinnumero, sähköposti).

Tavallisten käyttäjien henkilötiedoista tallennetaan ainoastaan IP-osoite. Käyttäjä voi kieltää IP-osoitteen tallentumisen kieltämällä tilastolliset evästeet. Tilastollisia evästeitä käytetään sivuston tai sovelluksen käytön seurantaan. Näiden avulla kerätty tieto on anonymisoitua.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Henkilötietojen käsittelyn peruste on käyttäjän suostumus.

Mitä tietoja sinusta tallentuu henkilötietorekisteriin?

Evästeet

Evästeet (cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen sivuston käytön yhteydessä. Evästeet eivät vahingoita käyttölaitetta.

Käytämme evästeitä nopeuttaaksemme, analysoidaksemme ja kehittääksemme sivustoa. Voit sivustoa käytettäessä valita, hyväksytkö vain välttämättömät evästeet, vai hyväksytkö myös osan tai kaikki muista käytettävistä evästeistä. 

Halutessasi voit muuttaa valintojasi milloin tahansa evästeasetuksista. Kävijällä on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Evästeiden rajoittamisella saattaa kuitenkin olla vaikutuksia palvelun toiminnallisuuteen.

Sivustolla käytetyt evästeet ovat luokiteltu seuraavasti:

Välttämättömät evästeet

Näillä evästeillä varmistetaan, että sivusto toimii oikein. Kyseiset evästeet eivät tallenna tietoja, joilla voidaan tunnistaa käyttäjä henkilökohtaisesti.

Toiminnalliset evästeet

Toiminnallisia evästeitä käytetään esimerkiksi asetusten tallentamiseen sovelluksessa. Kyseiset evästeet eivät sisällä henkilötietoja tai –tunnisteita.

Tilastolliset evästeet

Tilastollisia evästeitä käytetään sivuston tai sovelluksen käytön seurantaan. Näiden avulla kerätty tieto on anonymisoitua.

Tarkemmat evästekuvaukset ovat nähtävissä Evästekäytäntö -sivulla.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Emme vastaa kolmannen osapuolen evästekäytänteistä.

Kenelle jaamme tietosi?

Säännönmukainen tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

Kuinka kauan säilytämme tietoa?

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellist suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Verkkopalvelun tietoturvaan kiinnitetään erityistä huomiota. 

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi?

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn tietojen tarkastusoikeus, oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen ja oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan.

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä, sillä rekisterinpitäjä saa antaa tiedot vain rekisteröidylle itselleen. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa esim. henkilötunnus, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä halutaanko tarkastaa kaikki tiedot vai tiedot esimerkiksi joltain tietyltä ajanjaksolta.

Lomake tarkastuspyynnön tekemiseksi on osoitteessa www.ruokavirasto.fi. 

Yksilöity tarkastus- tai oikaisupyyntö tehdään toimittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle (kirjaamo@ruokavirasto.fi) tai tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi). Lomakkeen turvallisessa lähettämisessä kannattaa käyttää Ruokaviraston turvaviesti-palvelua https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/turvaviesti-palvelu/

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden; käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.  

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa rekisteröitymisensä sähköpostitse lähettämällä peruuttamispyynnön osoitteeseen info@maaseutu.fi. Rekisteröitynyt käyttäjä voi myös poistaa itse oman profiilinsa asetuksista käyttäjän kaikkine tietoineen. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi.