Elinkeinojen ja maaseudun palvelujen kehittämisen yhteistyöhankkeet

Nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan yhteistyöhankkeet

Nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan yhteistyöhankkeessa jalostetaan innovaatioista uusia käytäntöjä, tuotteita ja palveluja. Hankkeissa uudistetaan ja monipuolistetaan maaseutualueiden taloutta, turvataan uusien maatalousyrittäjien aloittamista ja helpotetaan sukupolven- ja omistajanvaihdoksia. Hanke lisää yhteistyötä ja kehittää uusia ratkaisuja.

Tukea voi saada korkeintaan 100 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Älykäs kylä -yhteistyöhanke

Älykkäät kylät -yhteistyöhanke on kehittämishanke, jossa vähintään kaksi toimijaa etsii yhdessä ratkaisua haasteeseen. Toimijat voivat olla esimerkiksi kyliä tai kuntia tai vaikkapa kylä ja kehittäjäorganisaatio yhdessä. Älykkäät kylät -hankkeella edistetään uudistumista, uusia ratkaisuja, rohkeita kokeiluja, uusia kumppanuuksia ja verkostoitumista niin aluetasolla kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin.

Älykkäät kylät -hanke on useamman vuoden projekti, johon voi liittyä yleishyödyllisiä investointeja. Tuki investointeihin haetaan erikseen. Tukea voi saada korkeintaan 100 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön yhteistyöhankkeet

Hankkeella turvataan ja kehitetään maaseudun palveluja sekä uudistetaan ja monipuolistetaan maaseutualueiden taloutta. Tavoitteena on yhteistyön kautta löytää uusia ratkaisuja.

Hankkeessa voidaan esimerkiksi toteuttaa tapahtuma, joka parantaa kylän yhteishenkeä tai teettää kylälle maisemanhoitosuunnitelma tai jokin muu yleistä viihtyvyyttä parantava suunnitelma. Hankkeella voidaan myös esimerkiksi kehittää matkailua ja luontopohjaisia hyvinvointipalveluita. Lisäksi hankkeella voidaan luoda biotaloudesta työllisyyttä ja kasvua tai hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia.

Tukea voi saada korkeintaan 100 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Kehittämishankkeiden haku alkaa vuoden 2023 aikana

Tiedotamme näillä sivuilla, kun rahoitusta kehittämishankkeisiin voi taas hakea.

Toimi näin:

 1. 1
  Ota ensin yhteyttä ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään ja esitä ideasi.

  ELY-keskuksen ja Leader-ryhmän asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä.

 2. 2
  Sovi ennen hakemuksen laatimista hankkeelle tulevasta muusta rahoituksesta ja varaa omarahoitusosuus.

  Varaa hankkeelle myös riittävästi osaavia toteuttajia.

 3. 3
  Tee hakemuksesi sähköisesti Hyrrä-palvelussa.
 4. 4
  Kun saat ilmoituksen vireilletulosta, voit aloittaa hankkeen toteuttamisen.

  Hankkeen kustannukset ovat tukikelpoisia vireilletulon jälkeen. Hankkeesi rahoitus varmistuu kuitenkin vasta, kun saat päätöksen – siihen saakka toteutat hanketta omalla riskilläsi.

 5. 5
  Kun saat päätöksen, tiedät, onko hankkeesi saanut rahoitusta vai ei.

  Lue päätös huolellisesti – se sisältää tärkeää tietoa.