Yleishyödylliset investoinnit maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämiseen

Investoinnit maaseudun palvelujen tai toimintaympäristön kehittämiseen voivat olla esimerkiksi:

 • etätyöpiste tai yhteiskäyttöinen työtila tai muu monipaikkaisuutta tukeva investointi
 • reitistö, laavu, liikuntapaikka, leikkipuisto tai muu virkistysmahdollisuuksia parantava investointi
 • pienimuotoinen vesihuoltohanke
 • remontti tai muu investointi, joka parantaa turvallisuutta tai esteettömyyttä.

Tuen osuus hyväksytyistä kustannuksista voi olla korkeintaan 65100 prosenttia hyväksytyistä, kohtuullisista kustannuksista. Tuen osuus riippuu tuettavasta kohteesta. Tukea voi saada julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

Laajakaistainvestoinnit

Kyläverkkohankkeita rahoitetaan alueilla, joilla huippunopeita tietoliikenneyhteyksiä ei markkinaehtoisesti rakenneta. Rakennettavan verkon tulee taata 1 Gbit/s nopeudella toimiva yhteys. Kyläverkko jää tuensaajan omistukseen ja tuensaaja sitoutuu pitämään verkon käytössä tuen ehtojen mukaisesti.

Tukea voivat saada yksityis- ja julkisoikeudelliset yhteisöt, esimerkiksi yhdistys tai kunta. Tukea voi saada korkeintaan 65 % hyväksyttävistä kustannuksista. Osa hankkeen rahoituksesta voi olla talkootyötä.

Kehittämishankkeiden haku alkaa vuoden 2023 aikana

Tiedotamme näillä sivuilla, kun rahoitusta kehittämishankkeisiin voi taas hakea.

Toimi näin:

 1. 1
  Ota ensin yhteyttä ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään ja esitä ideasi.

  ELY-keskuksen ja Leader-ryhmän asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä. Keskustele ennen hakemuksen tekemistä ELY-keskuksen tai Leader-ryhmän kanssa, mistä toimenpiteestä hankkeesi voitaisiin rahoittaa. Tarvitset tätä tietoa hakemuksen laatimista varten.

  Laajakaistainvestoinnissa neuvoja antaa ELY-keskus.

  Sovi ennen hakemuksen laatimista hankkeelle tulevasta muusta rahoituksesta ja varaa omarahoitusosuus. Varaa hankkeelle myös riittävästi osaavia toteuttajia.

 2. 2
  Tee hakemuksesi sähköisesti Hyrrä-palvelussa.

  Hyvällä hankehakemuksella on seuraavia ominaisuuksia:

  • Perustele, miksi hankkeelle on tarvetta.
  • Määrittele tavoitteet ja toimenpiteet selkeästi ja tarkasti.
  • Määrittele ja rajaa hankkeen kohderyhmä.
  • Mahdolliset kumppanit ovat sitoutuneet mukaan hankkeen toteuttamiseen.
  • Laadi hankkeelle kustannusarvio, joka on perusteltu ja kohtuullinen
  • Laadi suunnitelma toiminnan jatkumisesta ja vakiinnuttamisesta sekä siitä, miten hankkeen tulokset levitetään.
 3. 3
  Saat ilmoituksen, kun hakemuksesi on tullut vireille.

  Hankkeen kustannukset ovat tukikelpoisia vireilletulon jälkeen. Hankkeesi rahoitus varmistuu kuitenkin vasta, kun saat päätöksen – siihen saakka toteutat hanketta omalla riskilläsi.