Rahoitusta alkutuotannon innovaatioihin

Onko arjessa syntynyt idea, joka voisi hyödyttää muita maatalousyrittäjiä tai alkutuotannon yrityksiä?

Maaseudun innovaatioryhmät (EIP-ryhmät) on perustettu ratkaisemaan jokin alkutuotannon käytännön tarve. Ne parantavat maatalouden ja muun alkutuotannon tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä. Toiminnassa yhdistyvät yrittäjien käytännönläheinen osaaminen ja muiden asiantuntijoiden tietämys. Ryhmät ratkaisevat jonkin tunnistetun ongelman ja jakavat syntyneen innovaation yleisesti käyttöön.

EIP-hankkeiden haku alkaa vuoden 2023 aikana

Tiedotamme näillä sivuilla, kun EIP-hankkeiden haku aukeaa.