Rahoitus

Suomen maaseudun ja maatalouden julkinen rahoitus on vuosina 2023–2027 yhteensä 10,28 miljardia euroa. Tällä sivulla kerrotaan, miten rahoitus jakautuu.

Maatalouden ja maaseudun kokonaisrahoitus vuosina 2023–2027

Suomen CAP-suunnitelman 2023–2027 julkinen rahoitus on yhteensä 10,28 miljardia euroa. Rahoitus muodostuu EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston rahoitusosuuksista sekä kansallisesta rahoitusosuudesta. Lisäksi yksityisen rahoituksen osuuden arvioidaan olevan noin 2 miljardia euroa.

Rahoitus jakautuu seuraavasti:

 • Maatalouden suorat tuet: 2 613 miljoonaa euroa
  • Tuotantosidonnaiset tuet: 512 miljoonaa euroa
  • Ekojärjestelmät: 431 miljoonaa euroa
  • Nuoret viljelijät: 65 miljoonaa euroa
  • Muut kohteet (tuotannosta irrotettuja): 1 604 miljoonaa euroa.
 • Maatalouden kansalliset tuet: 1 750 miljoonaa euroa.
 • Sektoritoimet: 24,9 miljoonaa euroa
  • Tuottajaorganisaatiot: 23 miljoonaa euroa
  • Mehiläishoitoalan toimenpiteet 1,9 miljoonaa euroa
 • Maaseudun kehittämisen rahoitus (Manner-Suomi): 5 846 miljoonaa euroa.
  • Luonnonhaittakorvaus: 2 483 miljoonaa euroa
  • Ympäristökorvaukset ja ei-tuotanolliset investoinnit: 1 013 miljoonaa euroa
  • Luonnonmukainen tuotanto: 381 miljoonaa euro
  • Eläinten hyvinvointikorvaukset: 370 miljoonaa euroa
  • Maatalouden investoinnit ja aloitustuet: 681 miljoonaa euroa
  • Yritysrahoitus ja palveluiden kehtitäminen: 521 miljoonaa euroa
  • Osaaminen, innovaatiot ja digitalisaatio: 295 miljoonaa euroa
  • Tekninen apu: 102 miljoonaa euroa.