Valmisteluraha

Voit saada 5000 euron valmistelurahan yritys- tai viljelijäryhmähankkeen, tuottajaorganisaatiohankkeen, EIP-hankkeen tai Älykkäät kylät -hankkeen valmisteluun. Valmistelurahalla voit selvittää, onko hankkeelle onnistumisen edellytyksiä, tehdä hankkeen ”markkinakartoituksen”. Ehtona valmistelurahan myöntämiseen on hakijan aito pyrkimys kehittämiseen.

Valmistelurahan tuloksena syntyy aiesopimus, jossa kuvataan hankkeen idea, kumppaneiden hakeminen hankkeeseen, hankkeen tavoite ja se, miten hankkeessa viestitään, verkostoidutaan ja osallistetaan. Aiesopimus konkretisoi suunnitteilla olevaa hanketta.

Jos havaitset valmisteluvaiheessa, että hankeidea ei toimi, laadi tuloksena raportti syistä, miksi hanke ei onnistu.

Kehittämishankkeiden haku alkaa vuoden 2023 aikana

Tiedotamme näillä sivuilla, kun rahoitusta kehittämishankkeisiin voi taas hakea.