Hallinto

CAP-suunnitelmaa toteutetaan ja hallinnoidaan useassa eri organisaatioissa. Mitkä ovat eri toimijoiden roolit? Se selviää tällä sivulla!

Hallinto – Ketkä toteuttavat CAP-suunnitelmaa?

EU:n maatalouspolitiikkaa ja EU:n maaseuturahoitusta hallinnoidaan maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Alueelliset ja paikalliset toimijat ovat keskeisiä sen toteutuksessa.

Euroopan komissio vastaa Euroopan yhteisestä maatalouspolitiikasta, jota tehdään jokaisessa EU-jäsenmaassa. EU:n maatalouspolitiikka koostuu maatalouden, maaseudun kehittämisen sekä mehiläis- ja vihannestoimien rahoituksesta. Euroopan komissio hyväksyy jokaisen EU-maan suunnitelmat, jossa linjataan EU:n maatalouspolitiikan suuntaviivoista.

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa EU:n maatalouspolitiikan suunnitelman laadinnasta, sen toimien suunnittelusta, lainsäädännöstä, rahoituksesta sekä rahoituksen jaosta alueiden käyttöön.

Ruokavirasto vastaa EU:n maatalouspolitiikan suunnitelman rahoituksen ohjeistamisesta ja maksamisesta sekä tietojärjestelmistä ja sähköisestä asioinnista.

Maaseutuverkostoyksikkö kehittää maaseutuverkoston toimintaa. Maaseutuverkostoyksikkö kokoaa toimijoita yhteen Suomen sisällä että kansainvälisesti niin tapahtumien, viestinnän kuin koulutusten avulla. Yksikkö jakaa hyviä käytäntöjä eteenpäin.

ELY-keskukset rahoittavat maatilojen ja muiden yritysten investointeja, ei-tuotannollisia investointeja sekä oman alueensa kehittämishankkeita.

Suomen 52 Leader-ryhmää rahoittavat paikallisten kehittämistrategioiden mukaisia hankkeita ja yritysten investointeja.

Kunnat vastaavat pinta-ala- ja eläinperusteisten tukien käsittelystä, maksatuksen valmistelusta ja päätöksenteosta. Kunnista saa koulutusta sekä neuvontaa tukiehdoista ja tukien hakemisesta sähköisen Vipu-palvelun kautta.

Alueelliset yhteystiedot

Oman alueesi ELY-keskuksen, Leader-ryhmän ja kunnan yhteystiedot löydät alueelliselta sivulta.