EU:n yhteinen maatalouspolitiikka

EU:n maatalouspolitiikalla rahoitetaan jäsenmaiden maaseutua ja maataloutta. Näin turvataan kansalaisille ruoka, viljelijöille kohtuullinen elintaso, edistetään ympäristö- ja ilmastoystävällisiä käytäntöjä ja tehdään maaseudusta hyvä paikka asua. EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksesta maksetaan tukia viljelijöille ja rahoitetaan maaseudun kehittämistä.

Uusia mahdollisuuksia maatalouteen sekä maaseudun kehittämiseen

EU:n komissio hyväksyi elokuun lopulla Suomen CAP-suunnitelman siitä, miten EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa toteutetaan maassamme vuosina 2023–2027. Suunnitelma sisältää eri tukimuotoja alkutuotantoon, sen kehittämiseen sekä maaseudun elinvoimaisuuteen, maaseudulla asumiseen ja hyvinvointiin liittyen.

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka ja Suomen kansallinen ohjelma

Uudella kaudella korostuvat aktiivinen ruuantuotanto, ilmasto- ja ympäristöviisas maatalous ja uudistuva ja monipuolinen maaseutu. Monia nykyisen kauden toimenpiteitä voi jatkaa myös uudessa CAP-suunnitelmassa.

Maaseudun asukkaille, yrittäjille, viljelijöille ja yhteisöille uusi rahoituskausi merkitsee uusia mahdollisuuksia, mutta myös uusien käytäntöjen opettelemista. Maaseudun asukkaille se tarkoittaa yhteisöllisyyttä ja mahdollisuuksia asua, elää ja yrittää maaseudulla.

Kuluttajille kotimaisen ruuantuotannon turvaaminen tuo puhdasta, laadukasta ja entistä kestävämmin tuotettua ruokaa. Maatalouden tuet avittavat monipuoliseen ruuan tuotantoon; rahoituksen avulla tuotetaan suomalaista ruokaa hunajasta kasviksiin sekä lihaan. Kaikessa toiminnassa edistetään osaamista, innovaatioita ja digitaalisuutta.

Suomessa EU:n maatalouspolitiikkaa toteutetaan oman kansallisen osin EU-rahoitteisen strategiasuunnitelman (CAP-suunnitelma) kautta. CAP-suunnitelma sisältää muun muassa maatalouden suorat tuet, osittain sektoritoimien toimenpiteitä sekä maaseudun kehittämisen toimenpiteet. Mukana kansallisessa suunnitelmassa on myös Ahvenanmaan maaseudun kehittämisen toimenpiteet.

Uudessa CAP-suunnitelmassa lisätään ilmasto- ja ympäristötoimien vaikuttavuutta ja varoja kiintiöidään näihin toimiin tavoitteiden toteuttamisen varmistamiseksi.

Mitä, missä, milloin?

  • Euroopan komissio hyväksyi Suomen maatalouden tukia, ruuantuotannon kehittämistä ja maaseudun elinvoimaisuuden vahvistamista linjaavan CAP-suunnitelman elokuussa 2022.
  • CAP-suunnitelman pohjalta loppuvuoden 2022 aikana valmisteltiin kansalliset lait ja valtioneuvoston asetukset suunnitelman toimenpiteiden tarkemmasta sisällöstä.
  • Uudet tukimuodot ja käytännöt tulivat voimaan vuoden 2023 alussa. Hakuajoista tiedotetaan erikseen.
  • Tukien sisällöstä, ehdoista ja hakemisesta järjestetään maaseudun toimijoille infoja ja koulutuksia.

Lisätietoa muilla verkkosivuilla

Siirryt linkeistä ulkoiselle verkkosivulle. Linkit aukeavat uuteen välilehteen.