Rahoitusta maaseudun kehittämiseen

EU:n maaseuturahastosta voit hakea rahoitusta erilaisiin toimiin, joilla voit parantaa oman kotiseutusi viihtyisyyttä ja palveluja.

Tarvittaisiinko kylälle esimerkiksi kokoontumistilat tai liikuntapaikka? Voit saada tukea tällaiseen yhteiseen ja yleiseen käyttöön tulevaan investointiin EU:n maaseuturahastosta.

Voit teettää tuella myös esimerkiksi kylän tai asuinalueen kehittämistä palvelevan suunnitelman tai selvityksen.

Vuodesta 2023 lähtien rahoitusta saa myös erilaisiin ympäristön tilaa parantaviin hankkeisiin, jotka liittyvät esimerkiksi energiansäästöön, vesihuoltoon tai luonnon monimuotoisuuteen.

Kehittämishankkeiden haku alkaa vuoden 2023 aikana

Tiedotamme näillä sivuilla, kun rahoitusta kehittämishankkeisiin voi taas hakea.

Kolme kysymystä rahoituksen hakemisesta:

Tukea voi saada: julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten oppilaitos, kunta, järjestö, urheilu- tai liikuntaseura, kulttuuriyhdistys, kyläyhdistys tai osuuskunta.

  1. Ota yhteyttä ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään ja esitä ideasi.
  2. Laadi hankesuunnitelma ja budjetti.
  3. Tee hakemuksesi sähköiseen asiointipalveluun Hyrrään.
  4. Viranomainen käsittelee hakemuksesi.
  5. Saat päätöksen. Tutustu siihen huolellisesti.
  6. Noudata päätöksessä esitettyjä määräaikoja, kun toteutat hanketta ja haet maksatusta.

Ota yhteyttä ELY-keskukseen tai alueesi Leader-ryhmään. ELY-keskuksen ja Leader-ryhmän asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä.

Esimerkkejä maaseudun asuinympäristöjen kehittämiseen saaduista tuista