Rahoitusta maaseudun kehittämiseen

Kehittämishankkeissa on mahdollisuuksia moneen.

Koulutushankkeet parantavat yrittäjien osaamista muun muassa yrityksen johtamiseen, markkinointiin, ympäristönhoitoon ja energiatehokkuuteen liittyen. Laajemmalle kohdejoukolle suunnattujen tiedonvälityshankkeiden teemoja voivat olla muun muassa kestävä maa- ja metsätalous, pellon vesitalous ja kasvukunto sekä uusiutuvan energian käytön lisääminen.

Uusi osaaminen parantaa maatilojen ja muiden yritysten kilpailukykyä ja luo edellytyksiä yritystoiminnan kehittämiselle. Yritykset voivat koulutuksen myötä ottaa käyttöön uusimpia, tehokkaampia menetelmiä. Uudet tiedot ja taidot luovat pohjaa myös innovaatioiden syntymiselle.

Yhteistyöhankkeet ratkaisevat yhteisiä haasteita. Näissä hankkeissa yrittäjät voivat esimerkiksi kehittää digitaalisia työkaluja yhteiseen käyttöön tai yhteistä markkinointia. Lisäksi yhteistyöhankkeissa työskennellään yhdessä yhteisen ympäristömme tilan parantamiseksi: kehitetään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja energiansäästöä edistäviä toimintatapoja, parannetaan luonnon monimuotoisuutta ja edistetään ilmastonmuutoksen sopeutumista ja sen riskien hallintaa.

Maaseudun kehittämishankkeiden haku alkaa vuoden 2023 aikana

Tiedotamme näillä sivuilla, kun tukien haku alkaa.

Tukea voi saada julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten oppilaitos, järjestö, kunta tai yhdistys. Yhteistyöhankkeissa ehtona on, että yhteistyöhön osallistuu vähintään kaksi toimijaa – yrittäjä- tai viljelijäryhmähankkeissa kolme toimijaa.

Rahoituksen haku ei ole vielä alkanut. Tiedotamme näillä sivuilla, kun hankkeiden rahoitusta voi hakea.

Neuvoa voit kysyä oman alueesi ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä.

 

Esimerkkejä yrittäjien saamista tuista