Finlands CAP-plan

Varje medlemsland i EU har för perioden 2023–2027 utarbetat en CAP-plan för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Finlands CAP-plan

Varje medlemsland i EU har för perioden 2023–2027 utarbetat en CAP-plan för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Resultaten och påvisandet av resultaten är centrala element i CAP-planen. Läs mer om målen för CAP-planen här.

CAP-planens delar

  1. Strategisk förklaring
  2. Behovsbedömning, målplan och kontextindikatorer
  3. Strategins samstämmighet och komplementaritet
  4. Delar som är gemensamma för flera åtgärder
  5. Åtgärder
  6. Finansieringsplan
  7. Styrning
  8. Kunskaps- och innovationssystem inom jordbruket (Akis) och digitalisering