För landsbygdens och jordbrukets bästa

Med hjälp av EU:s gemensamma jordbrukspolitik produceras din mat på ett miljövänligare sätt och med hänsyn till djurens välbefinnande. Livet på landsbygden innebär företag som investerar och förnyar sig samt gemensamt talkoarbete till förmån för den egna boningsorten. På den här webbplatsen hittar du information om på vilket sätt detta påverkar just dig – oavsett om du är jordbrukare, landsbygdsföretagare eller bor på landsbygden.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2023–2027

År 2022 godkände EU-kommissionen Finlands nationella plan för hur EU:s gemensamma jordbrukspolitik ska genomföras i vårt land under perioden 2023–2027.  För landsbygdens aktörer – jordbrukare, företagare och invånare – innebär den nya stödperioden nya möjligheter, men också att de måste lära sig ny praxis.

Kuvituskuva, jossa käsi ja kasvillisuutta

Aktuellt

Nyhet

223 miljoner euro för lokalt ledd utveckling av landsbygden – JSM godkände Leadergrupperna för perioden 2023–2027

Blog

Kvinnor och jämställdhet på landsbygden – en fråga på uppgång i den nya CAP-perioden

Blog

Skaftung är årets by 2022 i Österbotten

Projektregister

Vad har man med EU-finansiering redan åstadkommit för landsbygdens och jordbrukets väl? I projektregistret hittar du utvecklingsprojekten från och med 2014.

Skapa nätverk mellan jordbruks- och landsbygdsaktörer

Landsbygdsnätverket fungerar som en samlingspunkt för landsbygdsutvecklare. På webbplatsen hittar du bland annat en evenemangskalender, diskussionsgrupper samt kompetensnätverket och databanken AgriHubi.

Företagens berättelser

Jordbrukarnas berättelser

Landsbygdsinvånarnas berättelser

Våra regionala webbsidor