Stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

Producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker är sammanslutningar av producenter, och de har som mål att stärka producenternas ställning på marknaden. Deras huvudsakliga uppgift är att sälja de egna medlemmarnas produkter på marknaden, och de hjälper också medlemmarna med att planera produktionen och utveckla odlingsmetoderna.

För operativa program som utvecklar producentorganisationernas verksamhet betalas EU-stöd. För att få stöd ska producentorganisationen och dess operativa program ha godkänts av Livsmedelsverket.