Riksomfattande projekt

Vissa teman är så viktiga att det är värt att främja dem på nationell nivå. Tematiska idéefterlysningar arrangeras i vanliga fall en gång om året.

Under programperioden ordnas idéefterlysningar som tar fasta på teman som man vid det tillfället vill stärka och styra finansiering till. Tematiska idéefterlysningar arrangeras i vanliga fall en gång om året.

Resultaten av de riksomfattande projekten går att utnyttja i hela landet, inte enbart lokalt. Hittills har finansiering riktats till bland annat möjligheterna att tillämpa spelifiering inom naturturism och till att påskynda internationalisering av turistbranschen. Likaså har trumfkorten för export av arktiska livsmedel vidareutvecklats och gårdarnas klimatsmarthet ökats.

Mer information ges vid NTM-centralen i Tavastland av
Lassi Hurskainen, sakkunnig, 0295 025 046 fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
Timo Kukkonen, utvecklingschef, 0295 025 065, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Ansökningen om riksomfattande projekt inleds under 2023

Vi informerar på dessa sidor när ansökan om stöd inleds.