Luonnonmukainen tuotanto

Luonnonmukaisesta kasvi- tai kotieläintuotannosta maksetaan korvausta luomusitoumuksen perusteella.

Luonnonmukainen tuotanto

Luonnonmukaisen tuotannon korvauksilla edistetään luomutuotannon yleistymistä, sillä Suomi tavoittelee 25 % luomualaa vuonna 2030.

Luonnonmukaisen tuotannon sitoumusta voi hakea aktiiviviljelijä, joka on mukana luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmässä koko viisivuotisen sitoumuskauden ajan. Sitoumuksen voi tehdä joko koskemaan vain peltoviljelyä tai myös kotieläintuotantoa.

Peltoviljely

Luomusitoumus koskee pääsääntöisesti koko tilan peltoalaa, mutta avomaavihanneksia viljeleville voidaan sallia osittainen sitoutuminen, jos tuotanto on järjestetty tuotantoyksiköihin luomutuotannon sääntöjen edellyttämällä tavalla. Peltoviljelyssä korvaustaso on korkeampi avomaavihanneslohkoilla.

Kotieläintuotanto

Kotieläintuotanto koskevassa sitoumuksessa määritellään, mitä eläinlajeja sitoumus koskee. Tuensaajan on kuuluttava luomuvalvontaan näiden eläinlajien osalta. Kotieläintuotannon korvaus maksetaan peltoviljelyä koskevan korvauksen lisäksi ja se määräytyy sen mukaan, paljonko tilalla on eläimiä ja peltohehtaareja.