Förberedelsepengar

Du kan få 5 000 euro i förberedelsepengar för att förbereda ett företags- eller jordbrukargrupprojekt, ett producentorganisationsprojekt, ett EIP-projekt eller Smarta byar-projekt. Med förberedelsepengarna kan du utreda om det finns förutsättningar för att projektet ska lyckas, göra en ”marknadskartläggning” för projektet. Ett villkor för beviljande av förberedelsepengar är att sökanden genuint strävar efter utveckling.

Med förberedelsepengarna skapas ett intentionsavtal som beskriver projektets idé, hur man söker partners till projektet, projektets mål och hur man kommunicerar, nätverkar och engagerar. Intentionsavtalet konkretiserar det planerade projektet.

Om du i beredningsskedet upptäcker att projektidén inte fungerar, skriv som resultat en rapport om varför projektet inte lyckas.

Ansökningen om landsbygdsutvecklingsprojekten inleds under 2023

Vi informerar på dessa sidor när ansökan om stöd inleds.