Finansiering

Den offentliga finansieringen för genomförandet av Finlands CAP-plan 2023–2027 uppgår till sammanlagt 10,28 miljarder euro.

Den totala finansieringen till jordbruket och landsbygden 2023–2027

Den offentliga finansieringen för genomförandet av Finlands CAP-plan 2023–2027 uppgår till sammanlagt 10,28 miljarder euro. Finansieringen består av medfinansiering från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt av en nationell finansieringsandel. Dessutom uppskattas andelen privat finansiering uppgå till cirka 2 miljarder euro.

Finansieringen fördelas enligt följande:

 • Direkta stöd till jordbruket: 2 613 miljoner euro
  • Produktionskopplade stöd: 512 miljoner euro
  • Stöd för miljösystem: 431 miljoner euro
  • Stöd till unga jordbrukare: 65 miljoner euro
  • Övriga objekt (frikopplade stöd): 1 604 miljoner euro
 • Nationella stöd till jordbruket: 1 750 miljoner euro
 • Sektorsspecifika åtgärder: 24,9 miljoner euro
  • Producentorganisationer: 23 miljoner euro
  • Åtgärder inom biodlingen: 1,9 miljoner euro
 • Sammanlagd finansiering för landsbygdsutveckling: 5 846 miljoner euro
  • Kompensationsersättningar: 2 483 miljoner euro
  • Miljöersättningar och icke-produktiva investeringar: 1 013 miljoner euro
  • Ekologisk produktion: 381 miljoner euro
  • Ersättningar för djurens välbefinnande: 370 miljoner euro
  • Investerings- och startstöd för jordbruket: 681 miljoner euro
  • Företagsfinansiering och utveckling av tjänster: 521 miljoner euro
  • Kompetens, innovationer och digitalisering: 295 miljoner euro
  • Tekniskt stöd: 102 miljoner euro