Har du redan fått finansiering?

Kom ihåg att läsa det beslut du fått – det innehåller information som är viktig för dig

När du har fått finansieringsbeslutet ska du följa de villkor och tidsfrister som nämns i beslutet när du genomför projektet. Ta med låg tröskel kontakt med finansiären om det sker ändringar i dina projektplaner.

På dessa sidor hittar du kommunikationsanvisningar för projekt som beviljats finansiering åren 2014–22. Materialet för finansieringsperioden 2023–27 kompletteras under 2023

Du kan börja genomföra projektet när du har fått meddelande om att din ansökan har blivit anhängig. Du genomför projektet på egen risk tills du får ett finansieringsbeslut.

Du genomför projektet på egen risk tills du får finansieringsbeslutet. Om du beviljas finansiering är kostnaderna för ditt projekt berättigade till stöd från och med att ansökan anhängiggörs.

När du får ett finansieringsbeslut ska du noggrant bekanta dig med beslutet och vid behov be finansiären om mer information.

Om projektet behöver ändras så diskutera ändringarna med NTM-centralen eller Leadergruppen.

Är ändringen betydande? Lämna då in en ändringsansökan. När din ändringsansökan har blivit anhängig får det på din egen risk uppstå kostnader för ändringen. Ändringen träder ändå i kraft först när du har fått ett ändringsbeslut av NTM-centralen. Det här betyder att först när du fått ändringsbeslutet är det säkert att de förändrade kostnaderna är stödberättigande.

Finansiären förutsätter att du berättar om det stöd du fått enligt kommunikationsanvisningen, till exempel på projektets eventuella webbplats, i sociala medier och i annat kommunikationsmaterial. Det viktigaste är att EU:s roll som finansiär framgår. För projekt av en viss omfattning förutsätts dessutom att du kommunicerar om projektets finansiering med en informationsskylt eller -affisch. Du får en skylt eller affisch från NTM-centralen eller Leader-gruppen. Kontakta NTM-centralen eller Leader-gruppen för mer information.

Rapportera till finansiären om genomförandet av åtgärderna och måluppfyllelsen.

Skriv en slutrapport där du sammanfattar hela projektverksamheten och resultaten samt bedömer målutfallet. Bedöm dessutom hur framgångsrikt projektet har varit och berätta hur den verksamhet som utvecklats kommer att fortgå efter projektet. Beskriv sanningsenligt de problem som du har stött på medan projektet pågått och lägg fram utvecklingsförslag.

I projektregistret kan du bläddra i uppgifter om utvecklingsprojekt som fått finansiering. Uppgifterna i projektregistret kommer från ett datasystem som administreras av Livsmedelsverket och de uppdateras en gång om dygnet. De ansvariga personerna för projekten kan uppdatera och komplettera information av projektkorten.