Kuva, jossa kolme henkilö metsässä.

Hankkeen avulla hajanaisesta alueesta yhtenäiseksi Geopark-kohteeksi

Tiivis ja määrätietoinen yhteistyö eri toimijoiden välillä palkittiin, kun kolmen maakunnan rajaseudulla Länsi-Suomessa sijaitsevalle Lauhanvuori–Hämeenkankaan alueelle myönnettiin UNESCO Global Geopark -status kesällä 2020.

Kestävää kehitystä Geoparkissa -nimellä kulkeneen hankkeen myötä aiemmin kovin hajanaista aluetta on kehitetty yhtenäiseksi luontomatkailukohteeksi. Alueen toimintakonseptia on kehitetty erityisesti kestävän matkailun ja digitaalisuuden näkökulmista.

Hankkeen vastuuhenkilö, uutukaisen Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark ry:n toiminnanjohtaja Terttu Hermansson kiittää hankkeen onnistumisesta erityisesti eri toimijoiden sitoutumista yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

– Geoparkin alue levittäytyy kolmen maakunnan ja peräti yhdeksän kunnan alueelle. Uskon, että hankkeen myötä aktivoitunut yhteistyö kuntien, Metsähallituksen, Luonnonvarakeskuksen sekä paikallisten yritysten, oppilaitosten ja kuntalaisten välillä on jatkossakin vireää. Lähtötilanteessa identiteetiltään hieman erilaiset alueet muodostavat nyt uudenlaisen, vahvan kokonaisuuden. Hankkeen myötä myös alueen asukkaiden, yhdistysten ja yritysten paikallisidentiteetti ja -ylpeys sekä luontosuhde ovat vahvistuneet sekä aktiivisuus alueen kehittämiseksi ja suojelemiseksi lisääntynyt, Hermansson kertoo.

Hankkeen rahoitus on järjestynyt maaseuturahaston kautta, mitä Hermansson pitää kaikin puolin toimivana järjestelmänä.

– Ensinnäkin rahoitus on ylipäätään mahdollistanut hankkeemme toteutumisen, siitä pitää olla kiitollinen. Pidän maaseuturahoitusta myös erittäin joustavana instrumenttina niin hakuprosessin kuin hallinnoinnin osalta, hän sanoo.

Terveys, hyvinvointi ja paikalliset ruokatuotteet vetonauloina

Geoparkin alue käsittää kaksi kansallispuistoa, soidensuojelualueita sekä lukuisia luonto- ja kulttuurikohteita. Alueen palveluita on kehitetty erityisesti luontomatkailun sekä terveyden ja hyvinvoinnin ympärille. Kaiken kaikkiaan hankkeen tavoitteena on ollut kannustaa alueen toimijoita kestävämpiin käytäntöihin ja esimerkiksi yrityksiä on ohjattu ja kannustettu hankkimaan jokin vastuullisuussertifikaatti.

Geopark on myös liittynyt UNESCO Global Geoparkien GEOfood-verkostoon. Teeman hyödyntämistä vielä työstetään.

– Käytännössä se tarkoittaa sitä, että alueemme yritykset voivat käyttää tuotteissaan GEOfood-logoa, kunhan ruokatuotteet ja -palvelut täyttävät tietyt ruoan paikallisuuteen, kestävyyteen ja perinteisiin sekä näistä tiedottamiseen liittyvät kriteerit, Hermansson sanoo.

Digitaalisuutta on lisätty toimijoiden digivalmiuksia ja sähköistä markkinointia kehittämällä. Yritykset ovat tuotteistaneet palveluitaan verkkoon ja ostettavaksi verkkokaupoista. Geoparkalueelle on myös toteutettu paikkatietoon ja lisättyyn todellisuuteen perustuvia opastuksia, jotka täydentävät perinteisen opastustaulujen kertomaa informaatiota.

Markkinoinnilla lisää tunnettuutta

Hankerahoitus on mahdollistanut poikkeuksellisen suuren satsaukseen viestintään ja markkinointiin. Geoparkille on esimerkiksi tehty uudet Lhgeopark.fi -verkkosivut.

– Tunnusluvuista mainittakoon esimerkiksi verkkosivujemme kävijämäärä, joka on kahdessa vuodessa kasvanut noin 4000 kävijästä 24 000:een. YouTubessa videoitamme katseltiin viime vuonna noin 19 000 kertaa. Geoparkin jäsenyritysten määrä on hankeaikana kasvanut 43,5 % ja jäsenyhdistysten 36 %. Alueen luontokohteiden kävijämäärät ovat lisääntyneet merkittävästi jo ennen niin sanottua koronavuotta, mitä voidaan pitää tärkeimpänä hankkeen onnistumisen mittarina, Hermansson sanoo.

Kuva suomaisemasta.

Lisää tarinoita

maaseutu.fi-logo

EU:n maaseuturahoituksella tuetaan maataloutta ja maaseutua, jotta koko Suomi voisi hyvin. Tältä sivustolta löydät tietoa siitä, miten tämä vaikuttaa juuri sinuun – olitpa sitten viljelijä, maaseudulla toimiva yrittäjä, maaseudun asukas tai kehittäjä.