Finansiering till företag

Företagsstöd för landsbygden ges för att starta, utveckla och investera i företagsverksamhet.

Med stödet kan du göra försök eller köpa experthjälp för att utveckla till exempel marknadsföringen eller företagets produkter och tjänster när du startar din företagsverksamhet. Du kan använda stödet också för att planera ägarbyte i ett befintligt företag. Ett företag som redan är verksamt kan skaffa experthjälp eller göra investeringar med stödet.

Ansökan om företagsstöd börjar under året 2023

Vi kommer längre fram att informera om öppnandet av ansökan år 2023.

Stöd kan sökas av

  • fysiska personer som är åtminstone 18 år (bara försöket av företagande)
  • enskild näringsidkare, aktiebolag, öppna bolag, kommanditbolag och andelslag
  • små och medelstora företag
  • gårdar.

 

Företag som kan få stöd

  • ska ligga på landbygden. Du kan fråga NTM-centralen eller Leader-gruppen mer information om stödberättigande område.
  • ska du ha förutsättningar att bedriva kontinuerligt lönsam verksamhet. Åtminstone en person (en företagare eller arbetstagare) ska få sin huvudsakliga utkomst via företaget eller också ska det sysselsätta arbetstagare motsvarande sammanlagt ett årsverke. När annan företagsverksamhet bedrivs i anslutning till en gård räcker det att företagsverksamheten tillsammans med annan verksamhet som bedrivs på gården ger en person dennes utkomst.
  • ska ha anställda med tillräcklig yrkeskunskap.

Stödet får inte snedvrida konkurrensen. Ett företag som är verksamt på en lokal marknad kan endast mycket sällan beviljas stöd.

Ansökningar kan ännu inte göras för finansieringsperioden 2023–27. Vi informerar om ansökan senare.

Du kan kontakta NTM-centralen eller Leader-gruppen i ditt område.

Exempel om företagsstöd