Utveckling av företagsverksamheten

Du kan få stöd till exempel för:

  • att köpa coachning om affärsverksamhet och annan experthjälp
  • produktutvecklingsprojekt
  • utveckling av marknadsföring
  • utredning om internationalisering
  • genomförbarhetsstudie av investering.

 

Ansökan om företagsstöd börjar under året 2023

Vi kommer längre fram att informera om öppnandet av ansökan år 2023.