Icke-produktiva investeringar

Från och med 2023 kan man få stöd för icke-produktiva investeringar för våtmarksinvesteringar som förbättrar den biologiska mångfalden och bekämpar klimatförändringen. Med hjälp av icke-produktiva investeringar kan man också återställa torvåkrar till våtmarker eller myrliknande områden.

Ansökan om stöd för icke-produktiva investeringar inleds 2023

Vi informerar senare när ansökningarna för 2023 inleds.