Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.maaseutu.fi och har utarbetats den 01.02.2023. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, enligt vilken offentliga onlinetjänster ska vara tillgängliga.

Vi har själva bedömt tjänstens tillgänglighet.

Tillgänglighet till den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Innehåll som inte är tillgängligt

Webbplatsen är ännu inte helt kompatibel. En tillgänglighetsbedömning har beställts för webbplatsen och kommer att användas för att förbättra tillgängligheten under 2023.

Har du upptäckt en brist i vår digitala tjänst när det gäller tillgänglighet? Låt oss veta så ska vi göra vårt bästa för att åtgärda problemet.

Skicka din feedback via e-post till info@maaseutu.fi.

Myndighet

Om du upptäcker ett problem med tillgängligheten på webbplatsen ska du först ge feedback till oss, webbplatsens administratör. Det kan ta upp till 14 dagar att svara. Om du inte är nöjd med det svar du får eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du anmäla det till regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönster. På sidan för de regionala statliga förvaltningsmyndigheterna i södra Finland förklaras exakt hur du kan lämna in ett klagomål och hur ärendet kommer att behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionala statliga förvaltningsmyndigheter i södra Finland
Enheten för övervakning av tillgänglighet
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
tillgänglighet(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten

Vi har åtagit oss att förbättra tillgängligheten till digitala tjänster. En tillgänglighetsbedömning har beställts för webbplatsen, som kommer att användas för att förbättra tillgängligheten under 2023.

Denna webbplats har publicerats den 06.02.2023.