Rådgivning

Som stöd för ditt arbete kan du få rådgivning om bland annat villkoren för jordbrukarstöd, framtidsplanering, digitalisering eller förbättring av produktionsdjurens hälsa och välbefinnande. Rådgivningen är förmånlig eftersom stödet från EU:s landsbygdsfond ersätter 75 euro av rådgivningens timpris. Du betalar den andel som eventuellt överstiger 75 euro/timme och andelen för mervärdesskatten av de totala rådgivningskostnaderna.

Fem fakta om rådgivning

 1. 1
  Under EU:s programperiod kan du få rådgivning till ett belopp av 10 000 euro tack vare landsbygdsprogrammet.

  EU:s landsbygdsfond ersätter 75 euro av rådgivningens timpris. Du betalar den andel som eventuellt överstiger 75 euro/timme och andelen för mervärdesskatten av de totala rådgivningskostnaderna.

 2. 2
  Med rådgivningens hjälp kan du förvissa dig om att du iakttar stödvillkoren på rätt sätt.

  Du kan få rådgivning om t.ex. miljöersättningen, förgröningen, ekologisk produktion och ersättningen för djurens välbefinnande. Rådgivningen är till hjälp när du förbereder dig för stödövervakningen.

 3. 3
  Du kan beställa en energiplan för gården av rådgivaren.

  På så sätt kan du spara reda pengar.

 4. 4
  Rådgivaren kan också göra upp en miljöplan för gården eller en hälsovårdsplan för djuren.
 5. 5
  Du kan få rådgivning också för att förbättra gårdens konkurrenskraft och lönsamhet.