Skapa nätverk

Skapa nätverk mellan jordbruks- och landsbygdsaktörer

Välkommen att utveckla landsbygden!

Landsbygdsnätverket fungerar som en samlingspunkt för landsbygdsutvecklare. På webbplatsen hittar du bland annat en evenemangskalender, diskussionsgrupper samt kompetensnätverket och databanken AgriHubi.