Mikroprojekt sänker tröskeln för utveckling och investeringar

Ibland kan även en liten handling ha stor betydelse. Från Leader-gruppen kan man ansöka om finansiering för ett utvecklingsprojekt eller en investering på högst 8 000 euro. Förfarandena för ett sådant mikroprojekt är enklare än för ett vanligt utvecklingsprojekt. Fråga mer av Leader-gruppen i din region.

Ansökningen om utvecklingsprojekten inleds under 2023

Vi informerar på dessa sidor när ansökan om stöd inleds.