Övervakningskommittén

Övervakningskommittén för Finlands CAP-plan 2023–2027

Ordförande:

Minna-Mari Kaila, avdelningschef, jord- och skogsbruksministeriet

Vice ordförande:

1. Taina Vesanto, lantbruksråd, jord- och skogsbruksministeriet
2. Arja-Leena Kirvesniemi, lantbruksråd, jord- och skogsbruksministeriet

Medlemmar:

Jyri Inha, lagstiftningsråd, finansministeriet
suppleant: Armi Liinamaa, budgetråd, finansministeriet

Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet
suppleant: Saana Tarhanen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet

Martti Patjas, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet
suppleant: Mirja Kiviranta, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet

Anna-Leena Miettinen, lantbruksråd, jord- och skogsbruksministeriet
suppleant: Pekka Sandholm, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet

Tiina Malm, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet
suppleant: Tiina Hartman, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet

Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet
suppleant: Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet sanna

Sihvola, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet
suppleant: sanna Koivumäki, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet

Harri Ahlgren, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet
suppleant: Hanna-Mari Kuhmonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet

Johanna Helkimo, specialsakkunnig, miljöministeriet
suppleant: Sonja Pyykkönen, specialsakkunnig, miljöministeriet

Hannele hjälteman, enhetsdirektör, Livsmedelsverket
suppleant: Jukka Pekonniemi, avdelningschef, Livsmedelsverket

Raisa Ikonen, avdelningschef, Livsmedelsverket
suppleant: Esko Leinonen, enhetsdirektör, Livsmedelsverket

Marja Husu, avdelningschef, Livsmedelsverket
suppleant: Juhani Heikkilä, överinspektör, Livsmedelsverket

Timo Lehtiniemi, enhetschef, närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten
suppleant: Pekka Knuutinen, enhetschef, närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland

Petri Knaapinen, överdirektör, närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
suppleant: Jyrki Pitkänen, enhetschef, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland

Timo Tanskanen, enhetschef, närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen
suppleant: Juha Kaipiainen, enhetschef, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax

Marja Karvonen, överdirektör, närings-, trafik- och miljöcentralen i Satakunta
suppleant: Karin Kainlauri, enhetschef, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten

Pertti Iivanainen, landsbygdsdirektör, Norra Karelens YTA-område
suppleant: Hanna Murtomäki-Kukkola, landsbygdschef, Alavus YTA-område

Sölve Högman, byråchef, Ålands landskapsregering
suppleant: Linnéa Johansson, avdelningschef, Ålands landskapsregering

Pentti Mäkinen, landskapsdirektör, landskapet Södra Savolax
ersättare: Mats Brandt, landskapsdirektör, landskapet Österbotten

Taina Väre, specialsakkunnig, Finlands Kommunförbund
ersättare: Jarkko Huovinen, direktör, Finlands Kommunförbund

Johan Åberg, lantbruksdirektör, Centralförbundet för Lant- och skogsbruksproducenter MTK
suppleant: Juha Lappalainen, forskningschef, Centralförbundet för Lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

Mats Nylund, styrelseordförande, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf
suppleant: Jonas Laxåback, verksamhetsledare, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf

Susann Rännäri, verksamhetsledare, Luomuliitto
suppleant: Janne Rauhansuu, styrelseordförande, Luomuliitto

Mia Simpanen, kundrelationsdirektör, Företagarna i Savolax
suppleant: Henrik Wickström, näringspolitisk expert, Företagarna i Finland

Jari Huovinen, ledande sakkunnig, Finlands Näringsliv EK
suppleant: Jenni Ruokonen, ledande sakkunnig, Finlands Näringsliv EK

Ulla Hyvönen, sakkunnig, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf

Meira-Pia Lohiluoma, direktör, Österbottens svenska Lantbrukssällskap
suppleant: Heikki Pahkasalo, direktör, ProAgria Södra Savolax

Heli Walls, utvecklingschef för Leaderarbetet, Finlands Byar rf
suppleant: Ilkka Peltola, verksamhetsledare, Keskipiste-Leader ry

Tomi Alakoski, verkställande direktör, Suomen 4H-liitto
suppleant: Marjaana Liukko, organisationsdirektör, Suomen 4H-liitto

Eeva-Liisa Korpela, skyddsexpert, WWF Finland
suppleant: Henna Björkqvist, ordförande, Natur och Miljö

Kati White, verksamhetsledare, SEY
suppleant: Heidi Kivekäs, verksamhetsledare, Animalia rf

Sekreterare:

Leena Anttila, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet
Virva Terho, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet
Mika Survonen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet

Permanenta sakkunniga:

Taru Haapaniemi, EU-kommissionen, DG AGRI
Christina von Koskull, EU-kommissionen, DG AGRI