Blog

Kvinnor och jämställdhet på landsbygden – en fråga på uppgång i den nya CAP-perioden

Blog

Skaftung är årets by 2022 i Österbotten

Blog

Kommer AgriHubi längre än halvvägs i sitt uppdrag – skulle vi ha något att lära av Danmark?