Till medierna

Kommunikationen om landsbygdsprogrammet och landsbygdsfonden sker i flera olika organisationer. Den landsomfattande kommunikationen sköts av ett team bestående av informatörer vid jord- och skogsbruksministeriet, nätverkstjänsterna och Livsmedelsverket. Vi hjälper gärna också medierna att få tag på sakkunniga och information.

Ta kontakt!

Meri Kiikkala, jord- och skogsbruksministeriet
p. 050 453 2803, förnamn.efternamn(at)mmm.fi

Pirjo Onikki, nätverkstjänster
p. 050 434 9896, förnamn.efternamn(at)maaseutu.fi

Emilia Koivulahti, nätverkstjänster
p. 050 570 7554, förnamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi

Riika Isola, Livsmedelsverket
p. 040 714 5768, förnamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi