Finansiering för innovationer inom primärproduktionen

Har det uppstått en idé i vardagen som kunde gynna andra lantbruksföretagare eller företag inom primärproduktionen?

Landsbygdens innovationsgrupper (EIP-grupperna) har grundats för att lösa ett praktiskt behov inom primärproduktionen. De förbättrar jordbrukets och den övriga primärproduktionens produktivitet, effektivitet och hållbarhet. I verksamheten förenas företagarnas praktiska kompetens och andra experters kunskaper. Grupperna löser ett identifierat problem och delar den nya innovationen för allmänt bruk.

Ansökan om EIP-projekt inleds under 2023

Vi informerar på dessa sidor när ansökan om EIP-projekt inleds.