Åkerstöd

Utgångspunkten för åkerstöden är att utjämna kostnadsskillnaderna i produktionen inom Finland och mellan Finland och de övriga EU-länderna.

De stöd som baserar sig på åkerarealen påverkas av de klimat- och miljövillkor som fastställts för jordbruksproduktionen i Finland och till exempel minimikraven för produktionssäkerheten och produktionens hälsopåverkan.

Du kan ansöka om åkerstöd i Vipu, e-tjänsten för jordbrukare. Du får hjälp med att fylla i ansökan via Vipuneuvoja-kontrollerna.

I ansökan om åkerstöd ingår följande stöd:

 • grundläggande inkomststöd:
 • omfördelningsinkomststöd
 • stöd för miljösystem
 • kompensationsersättning
 • miljöersättning
 • ersättning för ekologisk produktion
 • allmänt hektarstöd
 • nordligt hektarstöd
 • arealstöd till unga jordbrukare
 • bidrag för specialväxter
 • bidrag för stärkelsepotatis
 • nationellt stöd för sockerbeta
 • miljöavtal: avtal om upprätthållande av ursprungssorter, avtal om skötsel av våtmarker och avtal om skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet.

Ansökningstiden för åkerstöden börjar i maj och går ut i mitten av juni. Du kan vid behov ändra eller korrigera många av dina uppgifter i Vipu-tjänsten fram till hösten. Till ansökan om åkerstöd hör dessutom en höstutlysning.

Utöver Vipu-tjänsten kan du använda en mobilapplikation, Vipu-mobilen. Med hjälp av mobilapplikationen kan du följa upp hur stödvillkoren uppfylls på dina jordbruksskiften och planera åtgärder som ska vidtas på dem.

Villkorlighet och krav på aktiva jordbrukare är grundvillkor för stöd

Villkorligheten ersätter de tidigare tvärvillkoren och förgröningsstödet. Syftet med kraven på villkorlighet är till exempel att skydda vattendragen, marken och den biologiska mångfalden.

Ett villkor för att få nästan alla jordbrukarstöd är att stödmottagaren är en aktiv jordbrukare, dvs. bedriver jordbruksverksamhet varje år. Iakttagande av villkorligheten och uppfyllande av den aktiva jordbrukarens villkor är grundvillkor och därför betalas inget stöd för dem.

Se en video (på finska): Vipu-mobilen är ett viktigt verktyg för jordbrukaren (YouTube)