Investeringsstöd för att grunda eller expandera företag

Nya och expanderande företag kan få investeringsstöd bland annat för:

  • anskaffning eller byggande av produktionslokaler
  • anskaffning av maskiner och andra anläggningstillgångar
  • immateriella investeringar, såsom programvara, patent och tillverkningsrättigheter.

Investeringen ska ha väsentlig betydelse för grundandet, expansionen eller utvecklingen av företaget.

Ansökan om företagsstöd börjar under året 2023

Vi kommer längre fram att informera om öppnandet av ansökan år 2023.