För jordbrukare som inleder sin verksamhet

Startstöd för unga jordbrukare

Om du är ung jordbrukare kan du få startstöd som hjälper dig när du startar verksamhet som jordbrukare för första gången. Stödet underlättar generationsväxlingar och uppmuntrar unga jordbrukare att etablera sig i branschen.

Försöksstöd till jordbruket

Från och med 2023 kan du ansöka om försöksstöd till jordbruket. Försöket kan vara till exempel att du odlar nya växter, förbättrar arbetsmetoder, utredar möjligheterna till direktförsäljning eller förädlar  jordbruksprodukter på din gård. Försöksstödet kan användas till exempel för köp av experthjälp, små anskaffningar eller hyrning av maskiner eller anordningar som du behöver med försöket.

Hur gör man en lyckad generationsväxling?

Generationsskiftet på en gård är ett stort steg att ta. Sju bra saker som är bra att tänka på vid planeringen.

7 tips för en lyckad generationsväxling:

 1. 1
  Fundera tillsammans med familjen ut en tidtabell för generationsväxlingen.

  Kom tillsammans överens om en lämplig tidpunkt och vem som ska ta över gården.

 2. 2
  Skaffa dig i god tid utbildning inom branschen och förvissa dig om att du är tillräckligt kunnig för att driva gården.

  Kunnande stärker din syn på hur gården ska utvecklas.

 3. 3
  Tänk på att särskilt husdjursproduktion kräver att du bor på gården.

  Ska du bo på gården tillsammans med överlåtarna, eller kommer överlåtarna att flytta bort?

 4. 4
  Planera gårdens fortsatta odling.

  Hur vill du utveckla verksamheten?

 5. 5
  Fundera på skattefrågor.

  Beakta hur investeringar som görs före respektive efter generationsväxlingen påverkar beskattningen.

 6. 6
  Förhandla med banken om finansieringen.
 7. 7
  Ansök hos NTM-centralen om startstöd till unga jordbrukare.