Kommunikationsanvisningar

Kommunikationsanvisningar

God kommunikation är en förutsättning för ett lyckat projekt.

Kommunikationsanvisningar för finansieringsperioden 2023–27 kommer att uppdateras på denna sida senare.

Om ditt projekt har fått finansiering 2014–22, följ kommunikationsanvisningarna 2014–22.

Stödmottagarens verktygslåda för kommunikation innehåller färdiga mallar för informationsmaterial.  Verktygslådan får användas av alla som har fått stöd via landsbygdens utvecklingsprogram 2014–22.