För nya företagare

Om du inleder eller planerar företagsverksamhet kan du få startstöd för:

  • försök med företagsverksamhet
  • deltidsföretagande
  • heltidsföretagande
  • planering av ägarbyte.

Ansökan om företagsstöd börjar under året 2023

Vi kommer längre fram att informera om öppnandet av ansökan år 2023.