Österbotten

I Österbotten utvecklas landsbygden och jordbruket av NTM-centralen i Österbotten, tre Leadergrupper och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter. På den här sidan hittar du aktuella nyheter och evenemang i Österbotten, lokala berättelser och kontaktuppgifterna till området.

Aktuellt

Berättelser från Österbotten

Ta kontakt

NTM-centralen i Österbotten

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter i regionerna.

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Landsbygdsmyndigheten i din kommun ger mer information om jordbruksstöden och hur du ansöker om dem. Du hittar myndigheten i ditt område via Livsmedelsverkets sökmotor.

Leader Aktion Österbotten

Aktion Österbotten är verksamt på området för tretton tvåspråkiga kommuner i Österbotten och i Mellersta Österbotten.

Leader Pirityiset

Pirityiset är verksamt på området för tio kommuner: Halso, Kaustby, Lestijärvi, Perho, Toholammi, Vetil, Karleby, Kälviä, Lohtaja ja Ullava.

Leader YHYRES

YHYRES är verksamt på området för tre kommuner: Storkyro, Laihela och Vasa (Lillkyro).